Oznam

Od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

O usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému vzdelávaniu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage.

PaedDr. Mária Farkašová, riaditeľka školy