Európsky deň jazykov 2020

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa na našom gymnáziu konala interaktívna súťaž medzi triedami. Naši ,,jazykári“ si pre nás pripravili kvíz, ktorý preveril naše vedomosti nielen z oblasti európskych jazykov, ale aj z kultúry mnohých krajín Európy. Keďže každá trieda súťažila ako kolektív, úspešnosť odpovedí bola vysoká a bodové rozdiely len veľmi malé. Najviac sa však darilo štvrtákom, ktorých za víťazstvo neminula sladká odmena v podobe chutnej torty.

Adam Barcík, IV.