Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Deň sv. Vincenta de Paul

  • Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho život a pôsobenie by nám mali byť v dnešných časoch vzorom.

    V tento deň bola tiež vyhlásená súťaž Život sv. Vincenta de Paul. Zapojiť sa mohli všetci žiaci základnej školy, no i študenti nášho gymnázia. Žiaci mohli prispieť výtvarnými a literárnymi dielami, no i prezentáciami.

    Zdroj: https://www.wikipedia.org/