Olympiáda zo SJL

13. februára 2020 sa naši gymnazisti zúčastnili okresného kola v Olympiáde zo SJL. V kategórii A súťažil Adam Barcík, žiak 3. ročníka, ktorý sa umiestnil na výbornom 5. mieste (a to aj napriek tomu, že bol náhradníkom v súťaži). V kategórii B nás reprezentovala Alexandra Hajpálová, žiačka 1. ročníka. Obom súťažiacim za reprezentáciu školy ďakujeme.