Divadelné predstavenie

Na našej škole sa organizuje počas školského roku veľké množstvo akcií rôzneho druhu. Počas niektorých krásne spolupracujú obe zložky našej školy. Takto sa aj vo štvrtok 13. februára 2020 vydali tretiaci gymnazisti a deviataci základniari do Banskej Bystrice na divadelné predstavenie.

V Dome slovenského misijného hnutia si žiaci a študenti pozreli muzikál „Bola raz jedna klietka“.  Rozprávkovým spôsobom podaná realita, ktorá má veľké opodstatnenie dodnes. Príbeh o tom, ako sa mladí ľahko môžu stať „väzňami“ klietok. Hlavným protagonistom je sv. Ján Bosco, ktorý svojou činnosťou objavil cestu k srdcu ľudí a svojim systémom, ktorý bol položený na troch základoch rozum –  náboženstvo – láskavosť búral pomyselné klietky.

Predstavenie nacvičili Saleziáni s mladými, ktorí na javisku skvelo stvárnili celý príbeh. Mnohí predviedli vynikajúci herecký talent.

Po predstavení sme navštívili seminár v Badíne. Dozvedeli sme sa jeho históriu, prezreli sme areál seminára, jednotlivé priestory. Najviac žiakov zaujala  knižnica s vyše 36 tisíc knihami, pamätná izba sv. Jána Pavla II. a kaplnka s nádhernou mozaikou.