Oznam

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov a detí našej školy,

v priloženom súbore vás informujem o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu COVID – 19. Súčasne žiadam rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a zároveň zvážili žiadosti o uvoľnenie z vyučovania za účelom vycestovania do rizikových oblastí.

 Informácia môže byť aktualizovaná.

S úctou

PaedDr. Mária Farkašová

riaditeľka školy