Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila aj na našom gymnáziu, tentokrát formou online testu. Študenti sa v školskom kole popasovali nielen s neľahkou gramatikou a slovnou zásobou, ale preukázali aj nadobudnuté zručnosti počúvať a čítať s porozumením.

Srdečne blahoželáme postupujúcim do okresného kola Lukášovi Bíňovskému (1. miesto) a Bibiáne Šebovej (2. miesto) v kategórii prvého a druhého ročníka

Olívii Juhásovej (1. miesto) a Marekovi Holečkovi  (2. miesto) v kategórii tretiakov  a štvrtákov.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, že svojím záujmom o túto súťaž potvrdzujú významné postavenie nemčiny vo vyučovaní cudzích jazykov.

Mgr. Zuzana Lazarová