Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 13.januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa okresné kolo konalo online formou a pozostávalo iba z písomného testu, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci – Viktoria Švecová z prvého ročníka v kategórii 2A a MartinValkovič z tretieho ročníka v kategórii 2B. Obaja boli vo svojich kategóriách úspešní riešitelia a obsadili 2. miesto. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!