Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Oznam

  • Vážení rodičia, milí žiaci,

    dovoľujeme si pripomenúť, že zákonný zástupca/plnoletý žiak je povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej/strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

    Aktuálne nové tlačivo je prílohou tejto správy.

    Ďakujeme za porozumenie.

    Vyhlásenie