Oznam

Milí žiaci,

od 11. januára 2021 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý je platný od 12. októbra 2020.

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené  aj stredné školy za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

KLASIFIKÁCIA

Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31.3.2021 v situácii, keď nemá dieťa dostatok priebežného hodnotenia. Pedagógovia v našej škole pracovali v priebehu celého polroka na tom, aby mali dosť podkladov pre ukončenie klasifikácie k riadnemu termínu 31.1.2021 a to bude naším cieľom. Plánujeme klasifikáciu ukončiť štandardne, teda známkami.

MATURITY

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 1. 2021 sa maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021 upravujú nasledovne:

Externá časť maturitnej skúšky sa ruší.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady
v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala
v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Prajeme Vám požehnaný nový rok a veľa zdravia.

                                                                       vedenie školy