Myslím, teda premietam

„Cogito, ergo sum. – Myslím, teda som.“
( R. Descartes)

Myšlienka, ktorá inšpirovala už mnoho ľudí. Stalo sa tak aj pri organizátoroch medzinárodného filmového festivalu Jeden svet, ktorý prináša občianske združenie Človek v ohrození a ktorého partnerom je i Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Naša škola sa tento rok stala jeho súčasťou vďaka projektu Premietaj aj ty. Žiaci základnej školy a študenti gymnázia mali počas celého mesiaca november možnosť zhliadnuť 3 dokumentárne filmy s tématikou migrácie, ľudských práv a práv dieťaťa. Následne s nimi pracovali na hodinách občianskej náuky. Cieľom projektu bolo, aby si naši žiaci a študenti uvedomili aké kľúčové je chrániť hodnoty demokracie, ľudských práv a slobôd.

Mgr. Denisa Makušová