Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

30. 11. 2018 sme sa ako trojčlenné družstvo z druhého ročníka v zložení Karolína Lešťanová, Martina Verbovská a Adam Barcík zúčastnili národnej súťaže Prevencia HIV a AIDS, ktorá sa konala v Bratislave. Počas našej prípravy sme sa zúčastnili prednášky o HIV a AIDS, ktorú nám pripravili dobrovoľníčky zo SČK, územného spolku v Leviciach. Ďalšie vedomosti sme získali samoštúdiom.

Za najväčšiu výhodu tejto súťaže považujeme spoluprácu v skupine. Okruh otázok sme si medzi sebou rozdelili a vedeli sme, že sa môžeme spoľahnúť jeden na druhého.

Na súťaži sa zúčastnilo 18 škôl z celého Slovenska, čo bolo dvakrát toľko ako minulý rok. Naše dojmy boli veľmi zmiešané, lebo sme vedeli, že konkurencia je veľmi veľká, a nepovažovali sme sa za víťazné družstvo. Súťaž sa skladala zo štyroch testov a z jednej praktickej časti, v ktorej našou úlohou bolo vytvoriť model HIV vírusu z plastelíny. Súťaž sme prežívali vo veľmi pozitívnej nálade a nerobili sme si žiadne stresy, lebo na väčšinu otázok sme vedeli odpovedať.

Po vyhodnotení súťaže sme zostali zaskočení. Podarilo sa nám získať 1. miesto. Po vyhlásení výsledku, že sme na prvom mieste, sme ostali sedieť ešte asi dve minúty na mieste a rozmýšľali sme, či naozaj myslia nás. Takú radosť, akú sme prežili, to sa nedá ani opísať. Náš spolužiak Adam povedal: ,,Ja som šťastný z toho, že vy sa tešíte, dievčatá.“

Po skončení súťaže sme sa zúčastnili sviečkového pochodu a vytvorenia živej červenej stužky. Tejto súťaže sa každý môže zúčastniť iba raz za život, a tak naša radosť z víťazstva bola ešte väčšia. Okrem veľkého množstva vedomostí, ktoré sme si odniesli, sme zažili aj veľa vtipných momentov a zistili sme, že keď chceme, dokážeme sa dopĺňať ako puzzle.

Autorka: Karolína Lešťanová

(zľava: Martina Verbovská, Karolína Lešťanová, Adam Barcík, Lucia Kubincová – zodpovedná vedúca)