Modernizácia počítačovej siete

V rámci modernizácie počítačovej infraštruktúry a skvalitneniu prístupu k informáciám sa tento školský rok v priestoroch gymnázia zriadila nová wifi sieť určená pre žiakov a hostí nášho gymnázia.

Pri každej triede si žiak môže svojím mobilným zariadením zosnímať s pomocou QR kódu, umiestneného na stene, prístupové údaje potrebné k pripojeniu.

Wifi sieť je koncipovaná tak, aby zabezpečovala nasledovné funkčné požiadavky: bezpečnosť, plnú dostupnosť v priestoroch gymnázia, rozšíriteľnosť a oddelenie od ostatnej školskej siete.

Pripojenie je zabezpečené do siete Internet prostredníctvom SANETu.

V rámci modernizácie boli aj v počítačovej učebni implementované nové bezpečnostné prvky.