Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Imatrikulácie + Noc v škole

 • Každoročne prváci nášho gymnázia absolvujú imatrikulačnú slávnosť. Imatrikulácie  pripravujú žiaci 2. ročníka.

  Aj v tomto roku prebehli imatrikulácie v priestoroch Teáter Komika v Leviciach. Po príhovore pani riaditeľky sa predstavili všetky triedy. Potom nasledovali jednotlivé úlohy pre prvákov. Museli sa predstaviť v rôznych, občas  protikladných úlohách – napr. lekár a pacient, upratovačka a mop, vojak a generál.

  Na záver slávnosti získali imatrikulačný list a tričko GsV, čím sa stali právoplatnými členmi študentov nášho gymnázia.

  Tým však deň ani zďaleka nekončil. Čakala nás každoročná „Noc v škole“. Prváci počas akcie pripravili bohaté občerstvenie. Večer začal diskotékou, kde si naši gymnazisti s chuťou zatancovali. Po jej skončení nasledoval zábavný vedomostný kvíz – kde triedy získavali body v oblasti športu, vedy, filmu, ale aj GsV a život študentov. Kvíz vyhrali naši tohtoroční maturanti pred prvákmi.

  Druhou časťou bola súťaž v poznaní filmových hudobných ukážok, do ktorej sa zapojilo aj družstvo pedagógov. Napokon zvíťazili študenti tretieho ročníka. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie – pizza, ktorú každoročne zabezpečuje vedenie GsV.

  Po polnoci sme sa presunuli do telocvične na športové zápolenia. Tento rok to boli netradičné disciplíny. Najskôr to bol turnaj v živých pišqvorkách – kde najviac víťazstiev nazbierali druháci. Po nich nasledovali zápolenia v duchnovačke, kde napriek oslabeniu triumfovali štvrtáci.

  Noc v škole potom pokračovala už podľa výberu zúčastnených. Časť si vybrala premietanie filmu, časť sa venovala spoločenským hrám ako Alias a Aktivity. Skupina žiakov, hlavne chlapcov, zase mala neformálnu diskupisu s naším hosťom Martinom Stykom, jedným z najlepších hráčov počítačovej hry CS na Slovensku. Témou boli počítačové hry, ich klady ale aj zápory.

  Postupne únava zariadila, že niektorí zaspali, prípadne sa rozhodli ísť domov. Mnohí však v dobrej nálade vydržali až do skorých ranných hodín.