iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V tomto školskom roku sa zúčastnilo súťaže 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Zapojili sme sa tiež, tak ako každý rok. V pondelok, 6. 11. 2017 súťažilo na našej škole 34 juniorov. V utorok, 7. 11. 2016 súťažilo 19 seniorov našej školy.

Úspešnými riešiteľmi našej školy sú:

Kategória:       Junior

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
 1. – 145. Karin Jánošová, 1.                    61,35 bodov, 99. percentil
 2. – 252. Hana Mihálková, 1.                   56,67 bodov, 97. percentil
 3. – 575. Lukáš Herc, 2.                         52,02 bodov, 94. percentil
 4. – 720. Viktória Bagalová, 1.                 50,69 bodov, 92. percentil

Kategória:        Senior

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
 1. – 120. Šimon Herc, 3.                          72,00 bodov, 98. percentil
 2. – 125. Šimon Kostolányi, 4.                 71,00 bodov, 97. percentil
 3. – 477. Lukáš Horniak, 3.                      62,00 bodov, 90. percentil
 4. – 695. Šimon Betín, 4.                         58,68 bodov, 87. percentil
 5. – 695. Júlia Chvojková, 3.                    58,68 bodov, 87. percentil
 6. – 833. Matej Škorník, 4.                       56,34 bodov, 83. percentil
 7. – 1263. Roman Harmady, 4.                  51,34 bodov, 73. percentil
 8. – 1380. Daniel Hajdamar, 3.                  50,01 bodov, 71. percentil

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme!