iBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Zapojili sme sa tiež, tak ako každý rok. V pondelok, 12. 11. 2018 súťažilo na našej škole 19 seniorov. Vo štvrtok, 15. 11. 2018 súťažilo 33 juniorov našej školy.

Úspešnými riešiteľmi našej školy sú:

Kategória:             Junior

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
  1. – 102. Adam Homoľa 1.                     80 bodov, 100. percentil
  2. – 149. Daniel Hruškovic, 1.                76 bodov, 99. percentil
  3. – 314. Ľubomír Szojka, 2.                 73,34 bodov, 97. percentil
  4. – 474. Hana Mihálková, 2.                 68,34 bodov, 94. percentil

V tejto kategórii sú úspešnými riešiteľmi:

Martin Valkovič, 1

Karin Jánošová, 2

Martin Moravčík, 2

Silvia Frtúsová, 2

Martin Štefan, 2

Dušan Hríbik, 2

Martina Verbovská, 2

Kristína Zomborská, 1

Tomáš Hradský, 1

Jakub Čík, 2

Maria Antoinette Belanská, 2

Olívia Juhásová, 1

Dominika Titurosová, 1

 

Kategória:               Senior

  1. – 138.              Šimon Herc, 4.                   69,67 bodov, 97. percentil

 

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme!

Eva Mizeráková