Vedecká čajovňa

„Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre ľud.“ (Abraham Lincoln)

Študenti SPS III. a IV. ročníka si dnes rozšírili vedomosti z oblasti demokracie a ľudských práv. Zúčastnili sa workshopu Vedecká čajovňa, ktorý je organizovaný pod záštitou Helsinského výboru pre ľudské práva a Academie Istropolitana Nova. Absolvovali štyri prednášky venované problematike demokratickej kultúry. Prednášky boli prezentované významnými osobnosťami Academie Istropolitana Nova a osobnosťami Sociologického ústavu SAV. Na konci podujatia všetci študenti absolvovali rýchly kvíz zo spomínanej problematiky. Víťazkou kvízu sa stala žiacka nášho gymnázia Katka Šebová. Srdečne jej gratulujeme.
Podujatie bolo pre všetkých zúčastnených veľmi obohacujúce a poučné.

Mgr. D. Makušová