Gaudeámus – veľtrh vysokých škôl

Na našom gymnáziu sa snažíme poskytnúť žiakom komplexné vzdelanie, ale aj čo najviac informácií, ktoré sú pre ich ďalšie štúdium dôležité. Preto sa každoročne zúčastňujeme aj veľtrhu vysokých škôl. Aj tento rok sa vo štvrtok a v piatok žiaci 3. a 4. ročníka GsV zúčastnili exkurzie na veľtrhu „Gaudeámus“ v Bratislave – kde sa žiaci mohli oboznámiť so širokou paletou vysokých škôl na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. Mohli sa priamo poinformovať o možných študijných odboroch a o kritériách prijatia. Mali možnosť sa určitým spôsobom skúšobne otestovať. Každý zo zúčastnených žiakov si mohol nájsť tú svoju školu, ten svoj odbor.