Európsky deň jazykov

Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 26. september . Je zameraný na všetkých obyvateľov a jazyky Európy. Tento deň sme si pripomenuli „chutnou“ akciou  – ochutnávkou národných špecialít krajín, ktorých jazyky sa učia na našom gymnáziu. Veľká vďaka patrí vyučujúcim PK Jazyk a komunikácia, ako aj členom Žiackej rady, ktorú túto akciu pripravili.