Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Expert geniality show

 • Paleta súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je počas školského roka veľmi pestrá. Tento týždeň sa sedem žiakov nášho gymnázia zapojilo do vedomostnej súťaže Expert. Do súťaže sa zapojili:

  Laura Kabáthová – 1. ročník

  Zoja Mikulová – 1. ročník

  Adam Barcík – 3. ročník

  Dominik Kúdela – 3. ročník

  Ľubomír Szojika – 3. ročník

  Oliver Potocký – 4. ročník

  Jakub Stehlík – 4. ročník

  Žiaci si preverili vedomosti z rôznych oblastí podľa ich vlastného výberu. Najčastejšie zvolenými témami boli Mozgolamy, Svetobežník a Góly, body, sekundy a Do you speak english?.

  Žiakom patrí poďakovanie za zapojenie sa do súťaže a reprezentáciu školy. Teraz už len trpezlivo čakať na jednotlivé výsledky súťaže.