Expert geniality show

Paleta súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je počas školského roka veľmi pestrá. Tento týždeň sa sedem žiakov nášho gymnázia zapojilo do vedomostnej súťaže Expert. Do súťaže sa zapojili:

Laura Kabáthová – 1. ročník

Zoja Mikulová – 1. ročník

Adam Barcík – 3. ročník

Dominik Kúdela – 3. ročník

Ľubomír Szojika – 3. ročník

Oliver Potocký – 4. ročník

Jakub Stehlík – 4. ročník

Žiaci si preverili vedomosti z rôznych oblastí podľa ich vlastného výberu. Najčastejšie zvolenými témami boli Mozgolamy, Svetobežník a Góly, body, sekundy a Do you speak english?.

Žiakom patrí poďakovanie za zapojenie sa do súťaže a reprezentáciu školy. Teraz už len trpezlivo čakať na jednotlivé výsledky súťaže.