Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Má každé dieťa rovnaké podmienky na štúdium?

  • Tretiaci, štvrtáci gymnázia a deviataci základnej školy sa dnes zúčastnili besedy o ľudských právach a najmä právach znevýhodnených  detí. Besedu viedla PhDr. Terézia Drdulová, konzultantka grantového programu Škola inkluzionistov a zakladateľka občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre spina bifida alebo/ a hydrocefalus. Počas besedy si študenti objasnili pojmy ľudské práva, právo na vzdelanie, inklúzia a mnoho ďalších. Beseda bola obohacujúca, zanechala vo všetkých účastníkoch nie len nové poznatky, ale i mnoho podnetov na zamyslenie. 
    Mgr. D. Makušová