Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Ekonomická olympiáda

 • Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

  Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

  Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

  15.1.2018, v pondelok, sa konalo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 12 žiakov. Víťazka školského kola ekonomickej olympiády na GSV je Diana Dudášová, žiačka 3.G.

  Blahoželáme!

  Eva Mizeráková