Trieda baví triedu

Povedala by som, že názov hovorí sám za seba. Pre našich študentov je to už známe spojenie slov. Je to naša tradícia, aktivita. Predstavenia tried. Nie hocijaké predstavenie, ale také, v ktorom máme jednu jedinú úlohu. Pobaviť. Každá trieda si má pripraviť niečo, s čím vystúpi pred ostatnými študentmi a učiteľmi. Odborná porota tvorená, tento rok, z našich triednych profesorov musí nakoniec vybrať tú najlepšiu, najzábavnejšiu triedu. Povedzme si teda, čo našim študentom napadlo tento rok.

Začali sme od najstarších. Naši maturanti. Predviedli nám dve scénky, ktoré zdobili aj program ich skvelej stužkovej J . Išlo o ,,ŠKOLU,“ v ktorej nám priblížili, ako to v takej triede môže vyzerať. Nechýbali typické poznámky a správanie študentov. Druhú predstavili modernú spoveď pomocou automatu.

Nasledovali tretiaci. Vianočne naladení a vyobliekaní si pripravili tanec, ktorý sami zorganizovali, vymysleli a nacvičili. Ukázali svoje tanečné schopnosti a nakoniec veľmi zložitý, no skvele zvládnutý, prvok nazývaný pyramída.

Druháci bodovali. Predviedli niečo nové. Ako by podľa vás mali chodiť oblečení učitelia? Oni dali svoje nápady dokopy a jednotlivo, po predmetoch, nám predstavili kostýmy vhodné pre učiteľov telesnej výchovy, slovenčiny…

A prváci? Nenechali sa zahanbiť. Síce ešte nemali s podobnou akciou skúsenosti, ale ich odhodlanie a RAP nás milo prekvapili. Išlo o spoločnú pieseň a takzvaný battle (vojnu), v ktorej sa dievčatá postavili chlapcom, a naopak. Kto vyhral? Myslím, že všetci.

A tak sa stalo doslova. Tento rok sme sa potešili úplne všetci. Vyhrali sme! A to každý ročník. Porota urobila výnimku a na prvom mieste sa ocitli všetky ročníky.

A odmena? Deň voľna pre všetkých. Myslím, že by sme nemohli byť spokojnejší.

Dorothea Salinková, 4.G