Geografická olympiáda

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do predmetových olympiád. Výnimkou nie je ani geografická olympiáda. 12. januára 2018 sa naši študenti zapojili do tejto olympiády kategórie Z. Školské kolo sa rieši online cez internet. V tomto roku sa zapojili do riešenia viacerí študenti zo všetkých ročníkov.

Krajská komisia každoročne určí kľúč postupujúcich. Postúpiť na krajské kolo má tento rok až sedem našich študentov. Budeme im držať palce, aby úspešne reprezentovali školu.