Červená streda

Dňa 23. 11. sme sa zapojili do celosvetovej iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá nesie názov „Červená streda“. V tento deň sme spomínali a ctili pamiatku všetkých ľudí, ktorí trpia a sú prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Po celom svete sa rôzne budovy, chrámy a pamiatky rozsvietili načerveno.

Svoju podporu sme okrem modlitby vyjadrili aj tým, že sme si v tento deň obliekli do školy niečo červené. Červená je farba krvi a mučeníctva. Vyjadrili sme tak podporu ľuďom trpiacim pre vieru. Naša účasť nám tiež pomohla uvedomiť si dôležitosť rešpektovania náboženskej slobody, ale aj to, za čo môžeme byť v našej krajine vďační. Pretože, údaje nadácie ACN poukazujú na to, že vo svete až 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru a každý deň zomrie kvôli viere 11 kresťanov.

Zdroj a info: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/