Imatrikulácie

Aj tento rok prebehla na našej škole imatrikulačná slávnosť, na ktorej druháci ,,pokrstili“ prvákov a tí sa tak oficiálne stali členmi našej gymnaziálnej rodinky.

Prváci si pripravili rôzne scénky, v ktorých prezentovali rozličné povolania. Následne museli splniť nami zadané úlohy, ktoré plnili vo dvojiciach alebo sami a po ich nesplnení ich čakal trest. Celá akcia sa niesla v priateľskom duchu, každý povzbudzoval svojich kamarátov. Koniec sme zavŕšili ich prísahou a spoločným tancom.

Keďže sme prípravu nezobrali na ľahkú váhu, z môjho pohľadu (druháčky) to bola veľká drina naplánovať a hlavne zrealizovať všetko čo najlepšie. No myslím si, že sme to aj my a hlavne naši prváci zvládli fantasticky a pevne verím, že budú na tento deň spomínať s radosťou a úsmevom na tvári. NR