Posvätenie adventných vencov

28. novembra 2022 sme sa stretli v našej novovybudovanej kaplnke svätého Vincenta pri príležitosti posvätenia adventných vencov. Žiaci a študenti si priniesli svoje adventné vence, ktoré budú mať počas celého adventu vo svojich triedach. Pobožnosť, ktorú viedol pán kaplán sme ukončili spoločnou modlitbou Otčenáš.