Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Bankovníctvo trochu inak….

  • Aj keď situácia nám neumožnila osobné stretnutie, sme radi za online konferenčný hovor so zamestnankyňou ING Bank Slovakia Ing. Martinou Bálintovou, viceprezidentkou pre predaj transakčných služieb. So žiakmi štvrtého a tretieho ročníka, ktorí si vybrali seminár z ekonómie a ekonomiky, viedla pani Bálintová konštruktívny rozhovor  z oblasti bankovníctva. Analyzovali sa témy, ktoré bežne nenájdeme v tlači, učebniciach alebo nám na ne neodpovie ani internet. Pre nás to bola výnimočný čas a skvelá príležitosť zažiť bankovníctvo v praxi.