Bankovníctvo trochu inak….

Aj keď situácia nám neumožnila osobné stretnutie, sme radi za online konferenčný hovor so zamestnankyňou ING Bank Slovakia Ing. Martinou Bálintovou, viceprezidentkou pre predaj transakčných služieb. So žiakmi štvrtého a tretieho ročníka, ktorí si vybrali seminár z ekonómie a ekonomiky, viedla pani Bálintová konštruktívny rozhovor  z oblasti bankovníctva. Analyzovali sa témy, ktoré bežne nenájdeme v tlači, učebniciach alebo nám na ne neodpovie ani internet. Pre nás to bola výnimočný čas a skvelá príležitosť zažiť bankovníctvo v praxi.