Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Šikovní geografi – gymnazisti

 • Dano Hruškovic a Laura Kabáthová– toto sú naši dvaja najlepší geografi v tomto školskom roku.

  Obaja boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ.

  Tak, ako sa im darilo ?

  Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí.

  Tento rok súťažila  v tomto zápolení šikovných geografov aj Laura Kabáthová z 1. ročníka. Po postupe do krajského kola sa jej podarilo výborné umiestnenie – obsadila 2. miesto v Nitrianskom kraji.

  Naši študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže Geografická olympiáda – kategória Z.

  V tejto súťaži školu výborne reprezentoval gymnazista z 2. triedy Daniel Hruškovic. Po postupe do krajského kola aj tam patril medzi najlepších. Delil sa o 2.- 4. miesto s rovnakým počtom bodov s ostatnými dvomi študentmi. Ale aj to mu stačilo na postup do celoslovenského kola, ktorého výsledky sa ešte vyhodnocujú.

  Našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.