Šikovní geografi – gymnazisti

Dano Hruškovic a Laura Kabáthová– toto sú naši dvaja najlepší geografi v tomto školskom roku.

Obaja boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ.

Tak, ako sa im darilo ?

Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí.

Tento rok súťažila  v tomto zápolení šikovných geografov aj Laura Kabáthová z 1. ročníka. Po postupe do krajského kola sa jej podarilo výborné umiestnenie – obsadila 2. miesto v Nitrianskom kraji.

Naši študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže Geografická olympiáda – kategória Z.

V tejto súťaži školu výborne reprezentoval gymnazista z 2. triedy Daniel Hruškovic. Po postupe do krajského kola aj tam patril medzi najlepších. Delil sa o 2.- 4. miesto s rovnakým počtom bodov s ostatnými dvomi študentmi. Ale aj to mu stačilo na postup do celoslovenského kola, ktorého výsledky sa ešte vyhodnocujú.

Našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.