21.3 – Prečo si v tento špeciálny deň obúvame rozdielne, výnimočné ponožky?

Tak ako každý školský rok, tak i tento sa neobišiel na našej škole bez vzdania úcty ľudom s darom inakosti – Downovým syndrómom. Na znak spolupatričnosti a akceptovania prirodzenej odlišnosti v spoločnosti si študenti gymnázia obuli rozdielne, výnimočné ponožky, ktoré im počas celého dňa pripomínali odkaz súdržnosti. Ľudia s Downovým syndrómom sú neoddeliteľnou súčasťou nášho pestrého spoločenstva, rodín, kolektívov, v ktorých by sa mali cítiť začlenení a pochopení skrz ich individualitu. Aj ty môžeš pomôcť v tento deň zvýšiť povedomie spoločnosti o Downovom syndróme! 

My, ako študenti gymnázia, sme v tento deň hrdo vyjadrili akceptáciu inakosti práve prostredníctvom „Ponožkovej výzvy“, ktorej výsledok si môžete pozrieť vo fotogalérii.