Krížová cesta

Každý z nás občas prežíva svoj kríž, svoje trápenia. V pondelok sme sa so spoločným úmyslom, ale aj každý so svojím vlastným, pomodlili na levickej kalvárii krížovú cestu pre mladých spoločne s našimi gymnazistami. Neodradilo nás ani zlé počasie a silný vietor, ktorý každým zastavením krížovej cesty slabol. Krížovú cestu sme ukončili na príjemnom posedení v Kontakt café.