Vyber si domáce

Väčšina ľudí žije mestským životom. Sídla, so svojimi betónovými povrchmi, továrňami, dopravou, inžinierskymi sieťami, spaľovňami, teplárňami, ako aj spotrebiteľmi, tvoria sieť tepelných základní. Na túto sieť sa pripája ďalšia infraštruktúra, tzv. zásobovacia, cez ktoré sú mestá a veľké obce zásobované potrebnými zdrojmi a prostriedkami pre ich nenásytný rast. Ľudská činnosť sa stala dominantnou silou formujúcou planétu. Meníme flóru aj faunu. Rozširujú sa nepôvodné druhy rastlín a živočíchov a so zmenou klímy prichádzajú škodcovia, ktorých negatívne dôsledky ešte viac zosilňujú. Každé naše úsilie prinavrátiť vzťah ľudí k svojmu bezprostrednému okoliu, ale aj k lokálnej komunite vykonané dnes alebo zajtra sa pravdepodobne ukáže až v horizonte nasledujúcich generácií. Každý deň, každý skutok a rozhodnutie sa však počíta. Napríklad vybrať si jablko vypestované doma alebo u lokálneho predajcu. Vybrali a odfotili sme naše najobľúbenejšie odrody pestované u nás.