Vincentíni u nás

Dňa 7.6.2019 nás navštívili vincentíni, páter Pavol a páter Miroslav, ktorí od štvrtka viedli v našej farnosti duchovnú obnovu na tému: Láska je nekonečne vynaliezavá. Na začiatok nás trochu oboznámili s patrónom našej školy, sv. Vincentom a povzbudili nás, aby sme viac boli hrdí na to ,že je patrónom práve našej školy. Následne nám páter Pavol porozprával o aktuálnych beatifikovaných vincentínskej spirituality. Po ňom nám ešte páter Miroslav porozprával o svojej misijnej skúsenosti z Hondurasu, kam nás na záver aj obaja pátri pozvali, ak by sme po štúdiu mali chuť „ priložiť ruku k dielu“ a udelili nám požehnanie. Prednáška bola obohacujúca a veríme, že priniesla povzbudenie nám všetkým.

Kristína Šebová, Michaela Beňačková , II.G