Účelové cvičenia

V čase ústnych maturitných skúšok sa žiaci 1.-3. ročníka gymnázia zúčastnili na účelovom cvičení. Stretli sa pred Levickým hradom a odtiaľ všetci spolu prešli cez Kalváriu na Krížny vrch. Okrem turistiky, teda prejdenia náučného chodníka na Krížnom vrchu, boli žiaci rozdelení a informovaní v rôznych stanovištiach o prvej pomoci, o orientácii v priestore a o civilnej ochrane a bezpečnosti. V rámci prvej pomoci si zopakovali, ako podať prvú pomoc, civilná ochrana bola zameraná na ochranu života, zdravia a majetku v možnom ohrození. Orientácia v priestore spočívala v znalosti žiakov určovať svetové strany, čítať mapu a odhadovať vzdialenosť v teréne. Po prejdení všetkých stanovíšť sa vrátili pred Levický hrad, kde účelové cvičenie ukončili.

Diana Dudášová