Školský rok 2017-2018 očami druhákov

Počas školského roka 2017/2018 sa naša trieda zúčastnila na rôznych akciách a výletoch. Naši spolužiaci sa zúčastnili a získali ocenenia na viacerých súťažiach, ako napríklad Mladý Európan,
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Geografická olympiáda, iBobor, Matematický Klokan a Mestská športová olympiáda stredných škôl…

V septembri sme nastúpili do vlaku s názvom Druhý ročník a vydali sme sa na dobrodružnú jazdu s naším rušňovodičom PaedDr. Matúšom Horkom.

Počas jazdy sme sa naučili veľa nového a obohatili sa o množstvo informácii. Cesta bola pre nás občas náročná, a tak sme si museli odpočinúť. Naši učitelia nás sprevádzali na viacerých výletoch. Pán učiteľ Mgr. Branislav Bányi nás previedol po Osvienčime, kde sme mohli vidieť aký ťažký život mal židovský národ a príslušníci národnostných menšín. Na Osvienčim neskôr nadviazalo divadelné predstavenie My sme tu doma!, ktoré dokumentárnym spôsobom poukazovalo na rôzne formy extrémizmu.

Ako druháci sme sa taktiež podujali na organizovaní imatrikulácií prvákov a noci v škole. Pripravili sme si rôzne zábavné scénky na každoročné podujatie s názvom Trieda baví triedu. Odmena pre víťaznú triedu bolo riaditeľské voľno. Študentská rada a pán učiteľ Mgr. Branislav Bányi zorganizovali tradičný Študentský ples, kde sa menšina našich spolužiakov dobre zabavila.

Ďalšia zastávka nášho vlaku bola v Banskej Bystrici. Kultúrne sme sa obohatili na muzikáli Ester a navštívili sme artikulárny kostol v Hronseku. Počas cestovania naším vlakom nás učili nielen povinné predmety, ale dali nám aj užitočné rady o tom, ako zdravo žiť a vyvarovať sa škodlivým vplyvom prostredia. Naša škola pozvala vzácnych hostí na Študentskú konferenciu, ktorí nám priblížili rôzne problematiky z praxe v oblastiach robotiky, medicíny, prekladateľstva a umelej inteligencie. Pán Ondrej Macko, redaktor internetového blogu TOUCHIT, nás zoznámil s tým, ako môže vyzerať taká budúcnosť smartfónov.

Veľmi sme sa tešili tomu, že sme mali duchovnú obnovu s pánom kaplánom ThLic. Jankom Krausom. Tieto dni sme prežili v krásnom prostredí Španej Doliny, kde nám pripravili program tímaci z Diecézneho centra mládeže Maják. Počas maturít nás čakali účelové cvičenia na Krížnom vrchu a náučný chodník ku hradu Šomoška.

Posledná zastávka nášho vlaku bola vo Vysokých Tatrách a v Slovenskom raji, kde sme sa pokochali krásami nášho Slovenska. Užili sme si posledné chvíle s našimi spolužiakmi, ktorí budú budúci školský rok študovať v zahraničí.

To už náš vlak oznamoval konečnú stanicu s názvom prázdniny. Aj keď výletov bolo dosť, naše mozgové závity sme si museli počas školského roka naozaj cibriť.

Ďakujeme predovšetkým naším spolužiakom za krásne chvíle a spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Sme veľmi radi, že náš triedny pán učiteľ PaedDr. Matúš Horka túto cestu zvládol a mohli a môžeme sa na neho kedykoľvek spoľahnúť.

Prajeme Vám krásne leto plné nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov!

Radka Jakubíková a Veronka Maďarová, II.G