Valné zhromaždenie 8smičky, JA Firmy

Od októbra 2017, osem gymnazistov, Mária Anna Bednáriková, Diana Dudášová, Šimon Herc, Silvia Drozdíková, Viktória Hováthová, Branislav Göbö, Lukáš Herc a Jakub Stehlík, pracuje spoločne na podnikateľskom pláne v rámci krúžkovej činnosti, Aplikovaná ekonómia.

8smička, JA Firma sa chce venovať predaju kvalitných mydiel a šumivých guličiek do kúpeľa, ktoré navodia relax a pohodu v každej kúpeľni.

Ďalším odvážnym plánom je sprostredkovať spolužiakom desiatu.

Dňa 13. 11. 2017, v pondelok sa uskutočnilo v našej škole valné zhromaždenie, na ktoré boli pozvaní všetci akcionári (91) 8smičky, JA Firmy.

Na valnom zhromaždení sme prítomným akcionárom predstavili našich zástupcov manažmentu 8smičky, JA Firmy.

Podnikateľský plán bol jednohlasne odsúhlasený. Predviedli sme aj výrobky s ktorými plánujem obchodovať.

Našu činnosť môžete sledovať na stránkach:

https://kubostehlik1.wixsite.com/8smicka

https://www.facebook.com/8smickaJAFirma/.

Silvia Drozdíková, pracovníčka oddelenia marketingu 8smičky, JA Firmy