Stužková inak…

Netradičná stužková našich maturantov dojala takmer každého zúčastneného k slzám. Existuje lepšie miesto na uvedomenie si cesty, ktorú sme už prešli, a vyjadrenie nádeje do budúcna než Boží chrám?

Toto miesto bolo v tento neobyčajný deň 22. októbra 2021 rušnejšie ako obvykle. V priestoroch Kostola Ducha Svätého sme si vypočuli príhovory plné láskavých slov a zažili čarovnú atmosféru v spoločnosti ľudí nádherných nielen navonok, ale aj zvnútra. Pri tejto slávnostnej príležitosti si naši najstarší spolužiaci zaspomínali na všetko, čo počas štúdií na našom GSV zažili. Spolu s nimi sme mali možnosť zažiť ten slávnostný moment, keď im pani učiteľka triedna pripla zelené stužky a spolu s pani riaditeľkou im zaželali hojnosť Božieho požehnania na ich ceste životom.

My ako študenti, ktorých táto skúsenosť ešte len čaká, sme získali inšpiráciu a obraz o tom, na čo sa máme pripraviť. Maturantov sledovali hrdí rodičia a aj učitelia, ktorí prispeli k tomu, akými ľuďmi sa naši milí štvrtáci stali, a preto si taktiež zaslúžili zopár vrúcnych slov. Síce je nám smutno, že toto je náš posledný školský rok s vami, milí maturanti, no prajeme vám úspešný štart do dospeláckeho života a ľahké otázky na maturite.

A.H.