Rozlúčka so štvrtákmi

Dňa 5. júna sme sa síce netradične, v úzkom kruhu, ale slávnostne rozlúčili so štvrtákmi nášho gymnázia. Napriek tomu, že na maturite nemohli ukázať všetko, čo sa za štyri roky štúdia naučili, prevzali si maturitné i štvrtácke vysvedčenia a zaslúžene si prevzali ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy počas štvorročného štúdia na Gymnáziu sv. Vincenta v Leviciach.

Ocenení boli:

Oliver Potocký          – úspešná reprezentácia školy vo vedomostných a športových  súťažiach:

 • 2016/2017 (1. ročník) – účasť na krajskom kole Chemickej olympiády
 • 2016/2017 (1. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 4. miesto v krajskom kole Mladý Európan
 • 2017/2018 (2. ročník) – úspešný riešiteľ krajského kola Geografickej olympiády
 • 2017/2018 (2. ročník) – úspešný riešiteľ okresného kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • 2017/2018 (2. ročník) – 1. miesto v stolnom tenise na MŠO
 • 2017/2018 (2. ročník) – 4. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 3. miesto v okresnej súťaži Poznaj svoju vlasť
 • 2018/2019 (3. ročník) – 7. miesto v Dejepisnej súťaži českých a slovenských gymnázií
 • 2018/2019 (3. ročník) – úspešný riešiteľ okresného kola súťaže Čo vieš o hviezdach
 • 2018/2019 (3. ročník) – riešiteľ súťaže Expert geniality show
 • 2018/2019 (3. ročník) – 1. miesto na Majstrovstvách okresu a postup na Majstrovstvá kraja vo florbale – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 7. miesto na Majstrovstvách kraja v orientačnom behu
 • 2019/2020 (4. ročník) – 1. miesto v okresnej súťaži Poznaj svoju vlasť
 • 2019/2020 (4. ročník) – účasť na krajskom kole Geografickej olympiády
 • 2019/2020 (4. ročník) – 1. miesto v stolnom tenise na MŠO
 • 2019/2020 (4. ročník) – 3. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo

Samuel Chorvát        – úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach:

 • 2016/2017 (1. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 2. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 7. miesto na Majstrovstvách okresu v Cezpoľnom behu – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu v bedmintone – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 4. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 1. miesto na Majstrovstvách okresu a 7. miesto na Majstrovstvách kraja vo futsale – družstvo
 • 2017/2018 (2. ročník) – 2. miesto v Behu primátora mesta Levice
 • 2018/2019 (3. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu v bedmintone – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 1. miesto na Majstrovstvách okresu a postup na Majstrovstvá kraja vo florbale – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 2. miesto v behu na 200 m a v behu na 400 m na Majstrovstvách okresu v atletike
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto v behu na 200 m a v behu na 400 m na MŠO
 • 2019/2020 (4. ročník) – 3. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo

Lukáš Herc                – úspešná reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach:

 • 2016/2017 (1. ročník) – úspešný riešiteľ celoštátneho kola Dejepisnej olympiády
 • 2017/2018 (2. ročník) – 4. miesto v krajskom kole Mladý Európan
 • 2017/2018 (2. ročník) – úspešný riešiteľ krajského kola Geografickej olympiády
 • 2017/2018 (2. ročník) – účasť v okresnej súťaži Poznaj svoju vlasť

Erik Pavlovič             – úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach:

 • 2017/2018 (2. ročník) – 2. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 1. miesto na Majstrovstvách okresu a postup na Majstrovstvá kraja vo florbale – družstvo
 • 2018/2019 (3. ročník) – 3. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto v skoku do diaľky na MŠO
 • 2019/2020 (4. ročník) – 3. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 2. miesto na Majstrovstvách okresu v hádzanej – družstvo

Liliana Valachovičovičová – úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach:

 • 2016/217 (1. ročník) – 4. miesto v behu na 200 m a v skoku do výšky na Majstrovstvách okresu v atletike
 • 2017/2018 (2. ročník) – 1. miesto v skoku do výšky na Majstrovstvách okresu a 2. miesto na Majstrovstvách kraja v atletike
 • 2017/2018 (2. ročník) – 2. miesto v atletike na MŠO – družstvo
 • 2019/2020 (4. ročník) – 1. miesto v behu na 60 m na MŠO
 • 2019/2020 (4. ročník) – 3. miesto v atletike na MŠO – družstvo

Radoslava Jakubíková   – obetavá pomoc triednym učiteľom, v triednom kolektíve a pri príprave a realizovaní školských akcií

 • úspešná reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach:
 • 2018/2019 (3. ročník) – 2. miesto v krajskom kole Mladý Európan
 • 2018/2019 (3. ročník) – 7. miesto v Dejepisnej súťaži českých a slovenských gymnázií
 • 2019/2020 (4. ročník) – postup do krajského kola súťaže Generácia €uro

Veronika Maďarová – obetavá pomoc triednym učiteľom, v triednom kolektíve a pri príprave a realizovaní školských akcií

 • úspešná reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach:
 • 2016/2017 (1. ročník)      – účasť na krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C
 • 2016/2017 (1. ročník)      – účasť na celonárodnej vedomostnej zoologickej súťaže Slovenská ZOO olympiáda 2017