Chemická olympiáda

Aj v tomto školskom roku 2019/2020, ktorý bol poznačený vypuknutím pandémie sa distančnou formou uskutočnil 56. ročník chemickej olympiády kategórie C. Zapojení súťažiaci si mohli overiť svoje vedomosti z chémie v troch kolách, a to v domácom, školskom a krajskom kole. Podmienkou postupu do ďalšieho, vyššieho kola bolo potrebné byť úspešným riešiteľom v nižšom kole.   

Domáce kolo bolo potrebné elektronicky odovzdať do 8.4.2020 svojmu učiteľovi chémie. Vzhľadom k tomu, že výučba už toho času neprebiehala, riešili sa len teoretické úlohy. Domáce kolo obsahovalo 27 úloh typu rovníc, riešenia chemických výpočtov, identifikáciou chemických látok, vzorcov a rôznych iných zaujímavých úloh.   

Školské kolo sa uskutočnilo distančnou formou 14.5.2020, riešenia sa tiež odovzdávali elektronicky svojmu učiteľovi chémie. Riešili sa len teoretické úlohy, pričom v tomto kole bolo 19 úloh, pričom každá úloha mala niekoľko podúloh. Najzaujímavejšia úloha v tomto kole bola tajnička, kde bolo potrebné identifikovať rôzne chemické pojmy, aj v tomto kole sa riešili  podobné typy úloh ako v domácom kole. Na riešenie dostali súťažiaci 2 hodiny.     

Krajské kolo sa uskutočnilo distančnou formou 4.6.2020. Toto kolo pozostávalo z teoretických a virtuálnych praktických úloh. Boli to pôvodne praktické úlohy, v ktorých boli doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bolo potrebné vyhodnotiť výsledky a pozorovania a následne odpovedať na súvisiace teoretické otázky. Celkom toto kolo obsahovalo 7 úloh, pričom aj tu každá úloha mala niekoľko podúloh. Na riešenie dostali súťažiaci 2 hodiny a 40 minút.

Úspešným riešiteľom všetkých troch kôl sa stala žiačka 1. ročníka Laura Kabáthová.