Pozdravy z Lotyšska

Keď lotyšské slniečko 
dotklo sa našich líc,
zaplakalo naše srdiečko,
vybehli sme do neznámych ulíc.
Riga, tak sa hlavné mesto volá,
krásnou architektúrou vyzdobené,
leží ďaleko od nášho Hrona,
na rieke Daugave postavené.
Na začiatok 
prešli sme všetky historické ulice.
No a v pondelok?
Vymenili sme ich za školské lavice.
Prvý deň bol síce ťažký,
no zvykli sme si rýchlo,
a keď sme už boli adaptovaní,
prvých 10 dní len tak sa nám šmyklo.
Po meste na kolobežkách sme sa povozili,
všelijaké pamiatky si pofotili.
No nebojte sa, aj prírodu sme vyčistili
a našim kamarátom o Slovensku čo-to prezradili.
V sobotu každý sme svoj program mali,
čas s rodinami perfektne si užívali.
Nedeľu pri rieke Daugave sme trávili,
chodili, fotili, nové veci spoznávali.

Viac informácií na našom Facebooku