Posvätenie novej školskej kaplnky

V pondelok 24. októbra sa na našej škole odohrala významná udalosť, a to posvätenie novovybudovanej kaplnky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ThLic. Martin Ďuračka, banskobystrický diecézny vikár pre školstvo. Pozvanie prijali aj  primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík a ďalší predstavitelia mesta, farností Levice–mesto a Levice-Rybníky, zástupcovia rodičov či členovia rady školy. Nechýbalo ani vedenie školy a, samozrejme, nemohli sme chýbať ani my – deti, žiaci a študenti – zástupcovia z materskej školy, vybraní žiaci základnej školy a gymnázia. Počas bohoslužby odzneli povzbudivé slová o pokoji, ktorý môžeme nachádzať aj v každodennom stíšení sa v časoch nepokoja, stresu či vypätia síl práve v našej novej kaplnke. 

Po skončení svätej omše nasledoval program vo vestibule, kde žiaci vzácnym hosťom zaujímavým spôsobom predstavili našu školu, a to krátkym videom a hudobno-tanečnými vystúpeniami. Odtiaľ sa hostia presunuli na prehliadku ostatných priestorov školy a na malé občerstvenie. 

Tešíme sa, že máme k dispozícii tento dôstojný priestor na povzbudenie duše a budeme sa tu môcť pravidelne stretávať na našich školských svätých omšiach každú stredu.

RB