Pôstna krabička

Do tohto projektu Katolíckej charity sa cez pôst zapojila aj naša škola. Princíp krabičky
spočíva v tom, že cez pôst sa dobrovoľne niečoho zrieknete (sladkosť, drobnosť
v hračkárstve, u dospelých napríklad jedna káva) a ušetrené peniaze vhodíte do krabičky.
Podporujú sa projekty v Ugande a Rwande. Nám sa podarilo vyzbierať 170 eur, takže
môžeme podporiť farmárov v Ugande, dokážeme uhradiť pobyt chorému dieťaťu
v rehabilitačnom centre a zaplatiť murársky kurz pre mladého študenta.
Ďakujeme každému jednému žiakovi, ktorý cez prestávku nezahol do bufetu po sladkosť, ale namiesto toho navštívil kaplnku a prispel do tejto krabičky. Vďaka patrí aj všetkým
zamestnancom, ktorí sa rozhodli niečoho vzdať v prospech tých, ktorí to potrebujú viac ako
oni.