Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Oznam

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  žiaci našej školy boli poučení ohľadne dodržiavania hygienických a ďalších preventívnych opatrení na našej škole z dôvodu širenia koronavírusu, ale aj chrípky na území Slovenskej republiky.

  Opatrenia pravidelne vykonáva aj škola vo forme zvýšených hygienických zásad – častejšie umývanie a dezinfekcia podláh, kľučiek, toaliet …. Tiež je obmedzený vstup osôb do budovy školy. Aj vás prosíme, aby ste podľa možnosti vstup do budovy obmedzili v čo najväčšej možnej miere a tým by sme spoločne predišli možnému rozšíreniu nákazy.

  Všetky ďalšie oznamy a prípadné opatrenia budeme zverejňovať prostredníctvom edupage, ktorý môžete využiť aj na komunikáciu s vyučujúcimi.

  Vedenie školy momentálne zrušila všetky výlety a exkurzie, ktoré boli naplánované. Niektoré aktivity boli presunuté na iné termíny a ostatné sa zorganizujú podľa možností po ukľudnení sa situácie.

  V prílohe Vám posielame nové usmernenie z Ministerstva školstva a tiež poučenie žiakov na našej škole.

  Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

  Vedenie školy

  Opatrenie

  Usmernenie