INNESS EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo

Krajské kolá 3. ročníka Ekonomickej olympiády sa konali 14.2.2020. Spolu sa testovalo viac ako 500 súťažiacich v ôsmych krajských mestách Slovenska. V konkurencii 634 žiakov z celého nitrianskeho kraja sa podarilo kvalifikovať len 76 súťažiacim. Našu školu reprezentovali v Nitre na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU žiaci: Viktória Bagalová, Branislav Göbő, Silvia Drozdíková a Patrícia Kečkéšková.
Podujatie otvorila dekanka fakulty, prof. Elena Horská, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v súťaži a zároveň im oznámila, že najlepší študenti v kraji budú prijatí na štúdium FEM SPU bez prijímacích pohovorov. Našim žiakom držíme palce!