Osvienčim

V dnešnej dobe, kedy narastajú rôzne nacionálne hnutia a myšlienky neznášanlivosti, si treba pripomínať udalosti, kedy podobné názory spôsobili veľké utrpenie ľudí.

Preto sme s našimi študentmi navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. V múzeu sme sa dozvedeli o utrpení miliónov ľudí. Snažili sme sa poukázať, aké utrpenie rôzneho charakteru zažili väznení ľudia. Dnes si ani nevieme úplne predstaviť, čo všetko títo ľudia museli zažiť, ako takéto hrozné skutky mohli spôsobiť ľudia ľuďom.