Zenit v programovaní a grafik

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

18. 10. 2017 sa konalo školské kolo tejto súťaže v programovaní. Naši žiaci, Šimon Betin, René Frtús, Roman Harmady, Michal Greksa, Karla Majkútová sa s elánom pustili do riešenia zadaní.

Výsledky šk. kola v šk. roku 2017/18 v Zenite v programovaní

  1. miesto Michal Greksa
  2. miesto Šimon Betin, Roman Harmady.

19.10.2017 sa konalo pokračovanie súťaže v kategórii grafik, do ktorej sa zapojili: Roman Harmady, Karla Majkútová, Ľubomír Szojka.

Výsledky ešte nie sú v tejto kategórii známe, avšak veríme, že naši žiaci postúpia do krajského kola tejto veľmi náročnej súťaže.