Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

  Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo sa naučili nielen v školských laviciach, ale aj vďaka vlastnej skúsenosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách, sledovaním programov v nemeckom jazyku, počúvaním hudby či  čítaním literatúry v nemčine.

  Do okresného kola postúpili žiaci:

  Lukáš Bíňovský, I. GSV, 1. miesto

  Kristína Šebová, IV. GSV, 1. miesto

  Do krajského kola postúpila žiačka III. GSV Olívia Juhásová, 1. miesto.

  Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

  Mgr. Zuzana Lazarová