Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. 12. 2021 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z písomného testu a ústnej časti. 

Vedomosti z oblasti ľudských práv a schopnosť argumentácie si preverili študenti tretieho ročníka – Martina Fiťková a Miloš Harmady.

Víťazom sa stal Miloš, ktorému gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. 

DM