Okresné kolá jazykových olympiád

NEMECKÝ JAZYK

Kategória 2A

N. Ďurovská – 3.miesto

P. Závalec – 4. miesto

Kategória 2B

L. Bíňovský – 2. miesto ( postup do krajského kola )

J. P. Babocký – 6. miesto

ANGLICKÝ JAZYK

Kategória 2A

H. Hricková – 2. miesto

Kategória 2B

V. Švecová – 2. miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a Lukášovi držíme palce v krajskom kole