Oceňovanie žiakov za reprezentáciu školy

Ku koncu školského roka patrí aj oceňovanie žiakov za reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, za príkladnú prácu a pomoc. Ocenených si môžete pozrieť v galérii.