Nový projekt „Programuj aj ty“

Začíname s novým projektom “Programuj a ty”.

Na našu školu práve dorazili nové zariadenia micro:bit. Žiaci si s ich pomocou budú môcť svoje poznatky získané na hodinách informatiky vyskúšať prakticky, ďalej ich rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi. Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov a plánujeme usporiadať podujatia venované dievčatám základnej školy, na ktorom ich možno motivujeme aj pre štúdium informatiky.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.